Martin Hájek: Jak dopadla petice za zákaz glyfosátu v Prostějově?

Prostějovský zelený zastupitel Martin Hájek píše o vývoji v souvislosti s iniciativou týkající se zákazu používání nebezpečného glyfosátu.

V prosinci se na zastupitelstvu projednávala petice za škodlivých látek k hubení plevele a ošetřování veřejné zeleně na území města Prostějova. Rada navrhovala, aby zastupitelstvo petici pouze vzalo na vědomí. Dlouhodobě mi vadí, jak Prostějov „zametá“ se všemi peticemi. Koalice má strach sdělit voličům jasný názor, zda hodlá peticemi formulované požadavky řešit a jak. Připomeňme si stejný osud několika různých petičních akcí v Prostějově. Zachování KaSC (2011, tehdy byly pro koalici platné smlouvy, které byly uznány soudem jako od počátku neplatné, město ztratilo 9 let), výstavba bazénu 50×25 m (2017, koalice stále zdržuje realizaci různými studiemi, město ztratilo 3 roky), zákaz glyfosátu (2019, koalice odmítá připustit zdravotní závadnost, proč asi?). Všechny tyto petice byly pouze vzaty na vědomí s nulovým řešením. Osobně nemusím s každou peticí souhlasit, ale prostě považuji za správné k ní aspoň vyjádřit svůj názor a nějak se s ní důstojně vypořádat.

K samotnému užívání glyfosátu: Rada se tváří, že pokud platná legislativa užití glyfosátu (zatím) nezakazuje, tak je vše v pořádku. Proti tomu jsem oponoval, že je potřeba držet se principu předběžné opatrnosti, a pokud existuje závažné podezření, že je nějaká látka škodlivá, tak je potřeba podle toho jednat. Např. Mezinárodní organizace pro výzkum rakoviny při WHO označila tuto látku za pravděpodobně karcinogenní, vědci z Washingtonské univerzity tvrdí, že tato látka až o 41 % zvyšuje pravděpodobnost rakoviny lymfatických uzlin. Existuje mnoho dalších studií o nebezpečnosti glyfosátu a jeho dalších závažných účincích na přírodu i lidské zdraví. Na celém světě se vedou diskuse o možném zákazu této látky, jako první její užívání zakázalo Rakousko. Mnoho českých měst se snaží užívání glyfosátu při údržbě zeleně zakázat nebo alespoň výrazně omezit a hledat alternativy, které jsou šetrnější k přírodě i k lidskému zdraví.

Proto jsem podpořil pozměňovací návrh Aleše Matyáška z Na rovinu!, aby bylo užití glyfosátu v Prostějově zakázáno. A jak se zachovalo zastupitelstvo? Pouze osm zastupitelů tento pozměňovací návrh podpořilo, všichni ostatní přítomní se zdrželi hlasování.

Na dubnové zastupitelstvo připravím a spolu s kolegy z Na rovinu! předložím zastupitelský návrh na zákaz používání glyfosátu, tak jak to požadovala původní petice. Alternativní možnosti ošetřování zeleně jsou sice dražší a časově náročnější, ale odmítám, aby se hazardovalo se zdravím lidí a zvířat. Existují důležitější hodnoty než peníze, a pokud existuje podezření o nebezpečnosti těchto látek, měli bychom se snažit omezovat jejich užití.

 

Martin Hájek
zastupitel města Prostějova za Stranu zelených/Na rovinu!