Marie Slezáková

Svou účastí na 17. místě kandidátky nás podpořila místostarostka obce Určice Marie Slezáková.

Marie pochází z malé vesnice na Prostějovsku, ve které prožila celý svůj život –  i pracovní, protože více jak tři desítky let učila v místní základní škole.

Spolu s manželem, který jí byl vždy oporou, vychovali dvě děti a postarali se v domácím prostředí o své nemocné maminky, což nebylo vždy jednoduché. Měla však vzor ve svých rodičích, kteří se neváhali podobně postarat o její „stařenku i stařečka“.

V současné době se věnuje práci v obecním zastupitelstvu jako místostarostka.

Uvítala by, kdyby se lidé více zajímali o veřejný život a nerezignovali na možnost ovlivnit dění ve společnosti.