Lucie Spěváková

Druhou desítku naší kandidátky uzavírá studentka Lucie Spěváková.

Lucie je studentkou v oblasti sociální práce na Univerzitě Palackého. Sociální zaměření ji oslovuje, neboť věří, že každý člověk má právo žít svou verzi naplněného života a dosáhnout svých cílů i přes všechny překážky, které může život přinášet.

Angažuje se v oblasti udržitelného rozvoje olomoucké univerzity, podporuje kampaně proti porušování lidských práv a na ochranu přírody.

Zajímá se o oblast odpovědné spotřeby a sama se snaží žít v souladu s těmito zásadami. Volný čas často tráví dobrovolnickou činností pro ochranu přírody či památek, v ČR i v zahraničí.

Cítí se být světoobčankou, cení si možnosti cestovat a poznávat přátele z různých koutů světa. Zároveň pociťuje globální odpovědnost za svá konání a věří, že každodenní rozhodnutí jednotlivce mají v celkovém součtu vliv na to, jak žijeme a kam směřujeme.