Krajská samospráva: Pozitivní výhled do roku 2023

Kraj zná svůj rozpočet pro rok 2023. V oblasti životního prostředí přicházejí další pozitivní změny.

Dne 12. prosince 2022 proběhlo již 12. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje v tomto funkčním období. Beze sporu nejzásadnějším bodem jednání bylo schválení rozpočtu na příští rok.

I v době, kdy se ceny energií šroubují do astronomických výšin, se podařilo udržet krajský rozpočet na uzdě. Současná koalice, jejíž součástí jsou i Zelení, zdědila po svých předchůdcích obrovské dluhy a různé úvěry. V roce 2023, stejně jako v roce uplynulém, se však zadlužení prohlubovat nebude a nové úvěry se taktéž sjednávat nebudou. Naopak se pokračuje v nastoleném trendu postupné konsolidace hospodaření a snižování dluhu, a to navzdory tomu, že jen na energie muselo být pro rok 2023 alokováno 478 milionů oproti letošním 150 milionům.

Mírně se podařilo snížit provozní náklady, což je spojeno mimo jiné se zrušením několika nadbytečných pracovních míst na úřadě. Na krajské dotace půjde celkově stejná částka jako letos. A co je snad nejdůležitější, přebytek z letošního hospodaření, který bude v řádu stamilionů (konečné číslo se dozvíme až zpětně), nebyl do rozpočtu na příští rok zapojen a zůstane jako volná rezerva, kterou má krajská rada v plánu, v ideálním případě, začít v letech 2023 a 2024 používat na kofinancování masivních investic do úsporných opatření, především ve formě instalace fotovoltaiky. Krajské budovy vhodné pro tento účel jsou již předběžně vytipovány. Tento plán nelze vnímat jinak než pozitivně, neboť energetický mix kraje se stane zelenějším a ekonomická návratnost těchto investic má být v řádu nižších jednotek let.

Kromě navrženého rozpočtu Zastupitelstvo schválilo i další materiály týkající se oblasti životního prostředí. Například byl vyhlášen další ročník tradiční krajské dotace určené pro obce, Program obnovy venkova, přičemž v seznamu typu projektů, na něž lze dotaci uplatnit, nově přibyla úsporná energetická opatření.

Dále byly pro rok 2023 posvěceny parametry vlajkové lodi dotací na úseku životního prostředí: Programu na podporu aktivit v oblasti životního prostředí a zemědělství. Po zkušenostech z předchozích let bude program nově rozdělen na dva dotační tituly, jeden na podporu vzdělávání, osvěty a zejména realizace konkrétních opatření v krajině a druhý na podporu činnosti zájmových organizací. Tím se zajistí, že o stejné peníze nebude soutěžit na jedné straně záměr na výsadbu stromořadí a na druhé straně žádost o příspěvek na fungování spolků. V prvním titulu na podporu opatření v krajině bude navíc finanční alokace oproti roku 2022 navýšena (na takřka 7 milionů), což je anomálie, ke které nedošlo v žádném jiném krajském dotačním programu. Tento krok byl umožněn přesunem peněz ze zrušené dotace na umělé zalesňování smrkem ve 3. a 4. lesním vegetačním stupni, která nedávala smysl a nezasloužila si v době postupující klimatické změny veřejnou podporu.

V neposlední řadě Zastupitelstvo schválilo odkup akcií krajské společnosti Servisní společnost odpady Olomouckého kraje ze strany města Hranic. To se tak přidalo k dalším městům v kraji (Olomouc, Prostějov, Přerov, Šumperk, Uničov, Mohelnice, Bludov, Loštice atd.) do unikátního municipálního projektu, který má obcím zajistit společné nakládání s odpadem i po ukončení skládkování v roce 2030. Myšlenkou je, že odpad je strategická surovina a podobně jako v případě vody bude pro obce výhodnější, když s ním budou nakládat samy ve vzájemné koordinaci, protože jen tak dokáží konkurovat nadnárodním odpadovým společnostem a nebudou vydány na milost jejich cenotvorbě. 

V obecné rovině i v oblastech, které jsou pro Zelené zásadní, tak lze konstatovat, že Olomoucký kraj jde správným směrem a současné koalici se daří naplňovat slib kompetentnějšího a inovativnějšího způsobu řízení kraje.

Daniel Řezníček

Krajský zastupitel a předseda Komise pro životní prostředí Rady Olomouckého kraje,

Spolupředseda Zelených v Olomouckém kraji