Krajská organizace SZ připravila souhrn argumentů proti rušení železničních tratí

Argumenty pro rušení železničních tratí jsou mnohdy značně účelové, jejich charakter je laicky – amatérský, paušální, (rádoby) akademicky – teoretický, nebere ohledy na znalost místních dopravních podmínek (klimatických, dopravních, infrastrukturních, hospodářských, ekologických, demografických atd.), pomíjí důležitá fakta, mnohá nedůležitá fakta naopak nepřiměřeně zveličuje, dochází k rychlým závěrům bez zvážení souvislostí. Mnohé, co je udáváno jako absolutní pravda, platí jenom někdy a jenom někde, či za určitých okolností. Cílem tohoto dokumentu, který si můžete stáhnout v sekci „ke stažení„, je osvětlit co nejširšímu spektru zájemců hlubší souvislosti problematiky rušení železničních tratí a vytvořit si velmi kritický odstup od určité kategorie osob, které se prezentují jako odborníci na tuto problematiku a pomocí různých polopravd (o nichž jsou pravděpodobně i přesvědčení) se jim částečně daří ovlivňovat názory politiků, novinářů i občanské veřejnosti.
Ve zkrácené podobě včetně přijatých navazujících usnesení, bude dokument publikován rovněž v připravovaném sborníku příspěvků, které zazněly na krajské ideové konferenci SZ Olomouckého kraje dne 9.4.2011