Krajská organizace Strany Zelených odmítá „Superstrategii“

TISKOVÁ ZPRÁVA 110320 KRAJSKÉ ORGANIZACE STRANY ZELENÝCH OLOMOUCKÉHO KRAJE

Krajská organizace Strany zelených v Olomouci varuje před důsledky na dopravní infrastrukturu Olomouckého kraje, které by měla realizace návrhů ministerstva dopravy obsažených v tzv. „Superstrategii“.

Podle „Superstrategie“ bude na území kraje financováno do roku 2025 celkem 9 staveb:

Elektrizace Zábřeh – Šumperk – zprovozněno, chybí dokončit drobné úpravy už dokončené stavby

– Červenohorské sedlo Jih – není investice, pouhá oprava stávající silnice ve stávající trase

– I/35 Mohelnice – hranice kraje – není investice, pouhá oprava stávající silnice ve stávající trase

– Centrální Dispečerské stanoviště Přerov – je stavebně součástí rekonstrukce železničního uzlu, ovšem je vyčleněno v tabulce zvlášť, aby se „udělala položka“. Není to dopravní stavba, ale technologický objekt.

– Obchvat Javorníka (dostavba rozestavěného)

– Vlachov – Rájec (dostavba rozestavěného)

– Rekonstrukce žst. Přerov (dostavba rozestavěného)

– Rekonstrukce žst. Olomouc

– 2 x stavba na průtahu Přerovem („průpich“) a mimoúrovňové křížení v Předmostí

———————————————————————————————–

Souhrn:

  • Do roku 2025 bude zahájena jediná železniční stavba (uzel Olomouc), a to pravděpodobně v natolik redukované podobě, že by bylo nejlepší ji vůbec nezahajovat, protože prostě ničemu nepomůže. (stane se z ní pouhá oprava)
  • Do roku 2025 nebude zahájena rekonstrukce ani jediného úseku železniční tratě.
  • Do roku 2025 budou v celém kraji nově zahájené dvě krátké přeložky silnic v Přerově (celkem cca. 1,5 km).
  • Do roku 2025 nebude zahájena stavba ani jediného obchvatu!
  • Do roku 2025 nebude zahájena stavba ani jediného úseku dálnice nebo rychlostní silnice, ani jediná obec, kde jsou intenzity provozu kolem 15 000 vozidel za 24 hodin (Přerov – Olomouc, Olomouc – Šternberk) se tak nedočká řešení.
  • Veškeré plánované silniční stavby mají být dokončené do roku 2014. Po dobu jedenácti let (!) se tak do roku 2025 zcela zastaví investice do páteřní silniční infrastruktury v Olomouckém kraji, což bude mít např. na regionální stavební firmy a výrobce stavebních hmot zcela likvidační účinek

Pro informaci je vhodné zopakovat, že Olomoucký kraj má ze všech krajů nejnižší průměrné mzdy v ČR a aktuálně je zde druhá nejvyšší nezaměstnanost v ČR (letos Ol.kraj předstihl i Moravskoslezský kraj). Právě v Moravskoslezském kraji přitom počítá tentýž dokument s 19. stavbami (olomoucký 9 staveb). V Moravskoslezském kraji se tak bude vcelku velkoryse investovat, a to i do zásadních modernizací železnic a novostaveb silničních úseků.

Příklad:

  1. Ostrava, ulice Opavská, silnice I/11 směr Opava, intenzita 14 714 vozidel/24 hodin. Dopravě odlehčí stavba „Prodloužená Rudná“, dle Superstrategie v roce 2017.
  2. Olomouc, ulice Chválkovická, silnice I/46 směr Šternberk, intenzita 20 687 vozidel/24 hodin. Dopravě by mohla odlehčit stavba „Olomouc – východní tangenta“, se kterou však „Superstrategie“ vůbec do roku 2025 nepočítá.

Z výše uvedeného je zřejmé, že „Superstrategie“ je pouze výsledkem lobbingu, neopírá se z hlediska volby priorit o skutečné dopravní zatížení, je utvořená narychlo, není projednaná, diskriminuje ekonomicky slabé regiony a podporuje ekonomicky silnější regiony, takže podpoří prohloubení sociálních rozdílů mezi regiony a povede k zásadnímu zhoršení stavu stávajících přetížených komunikací.

Kvalita infrastruktury je základní parametr, od nějž se odvíjí ekonomický rozvoj či úpadek regionu. Bártova Superstrategie jasně dává najevo, že Olomoucký kraj bude stranou investic a pravděpodobně bude pokračovat jeho hospodářský úpadek, nízké mzdy, vysoká nezaměstnanost, odliv obyvatel a špatné životní prostředí, dané neřešenou tranzitní silniční dopravou v obcích.

Z těchto důvodů krajská organizace Strany Zelených jednoznačně vnímá tuto „Superstrategii“ jako zcela nepřijatelnou a odmítá ji v plném rozsahu.