Kraj vytipoval místa pro vodní plochy

Krajská koalice, jíž jsou Zelení součástí, plní svoje sliby a věnuje se vodě v krajině.

Hned zkraje volebního období jsme se začali zajímat o to, jak se co nejrychleji posunout kupředu v otázce prohlubujícího se sucha. Olomoucký kraj v té době ještě ani neměl svou Adaptační strategii, takže neexistovalo nic koncepčního, od čeho by se dalo odpíchnout. Pokud jsme nechtěli čekat, museli jsme prostě rovnou něco vymyslet.

Za přispění našeho zastupitele a předsedy Komise pro životní prostředí Daniela Řezníčka tak padlo rozhodnutí zadat vypracování studie, která by na území kraje vytipovala lokality vhodné pro zakládání či obnovu malých vodních ploch. Věc si pod svá křídla vzal odbor strategického rozvoje pod vedením náměstka Jana Šafaříka z koalice Spojenců.

Výsledkem je jak velmi obecná, orientační mapa pro celý kraj, tak i detailněji rozpracované návrhy pro jednotlivá ORP s posouzením vhodnosti a prioritizace budování takových ploch. Materiály byly rozeslány všem obcím, aby se záměrů případně chopily. Nejde samozřejmě o podrobnou projektovou dokumentaci, ale o jakési první pošťouchnutí, které kraj vůči svým obcím dělá. Zbytek je už na nich, protože jde o jejich katastry.

Nepředstíráme, že by tyto mapy vyřešily klimatickou změnu nebo sucho v krajině. Pořád jde o návrhy relativně izolovaných vodních ploch, nikoli o komplexní proměnu krajiny včetně řešení revitalizace toků a celých lokalit či problematiky zemědělské půdy. Koncepčnější návrhy budou vyplývat až z nedávno dokončené Adaptační strategie. Je to však určitý střípek do celkové mozaiky, kterým kraj mohl přispět, a tak to taky udělal.

Materiály jsou volně k dispozici na webu kraje.

Daniel Řezníček

Krajský zastupitel a předseda Komise pro životní prostředí Rady Olomouckého kraje,

Spolupředseda Zelených v Olomouckém kraji