Kraj se zaměří na stromořadí podél svých silnic

V úterý 3. 11. 2021 proběhlo důležité jednání Komise pro životní prostředí, jehož předsedou je Daniel Řezníček, spolupředseda Zelených v Olomouckém kraji. Šlo o problematiku stromořadí podél krajských silnic.

Téma stromořadí podél krajských silnic je právě díky Danielovi důležitou prioritou Spojenců-Koalice pro Olomoucký kraj a je i obsaženo i v prohlášení krajské rady.

V Olomouckém kraji bylo mezi lety 2003 a 2019 podél silnic vykáceno 17 525 stromů a vysazeno jen 10 386. Oproti např. Libereckému nebo Středočeskému kraji, které jsou v plusu, se tak jedná o nelichotivou statistiku.

Jednání komise se zúčastnil také provozní náměstek Správy silnic Olomouckého kraje kraje pan Vaida a předsedkyně Komise pro dopravu a senátorka paní Jitka Seitlová, kteří pomohli při hledání cest, jak zvýšit počet stromů podél cest.

Problémy jsou de facto tři: Kvůli přísné legislativě je málo pozemků, Správa silnic nemá dost finančních a personálních zdrojů a Policie ČR bohužel často vydává k plánovaným výsadbám zamítavá stanoviska s argumentem bezpečnosti provozu, jak dokládá i příklad Brodku u Prostějova, jehož pan starosta se na vedení kraje s takovou situací obrátil.

K čemu Komise pro životní prostředí došla a na čem se v závěru usnesla?

Komise doporučila, aby zadávací dokumentace na výsadby prováděné subdodavateli vycházela z a zohledňovala speciální mezioborově sestavenou metodiku spolku Arnika. To by zajistilo lepší kvalitu výsadeb a zejména lepší povýsadbovou péči. Tudíž méně stromů by v prvních letech uschlo. Zejména je třeba se v podmínkách zaměřit na dobu udržitelnosti, která by měla činit alespoň 5 let.

Vyšší standardy s sebou ovšem logicky nesou vyšší náklady. Komise proto doporučila, aby se krajská rada poohlédla po dotačních titulech, které by dané záměry mohly kofinancovat. Dosud totiž tyto náklady byly hrazeny více méně čistě z krajských peněz.

Pozornost by se měla věnovat i keřovým patrům. Někdy tam, kde z důvodu bezpečnosti nemůže strom, mohou keřové pásy, které také snižují hluk, prašnost, zadržují vodu a poskytují útočiště pro živočichy.

V neposlední řadě komise vyzvala k tomu, aby byl při rekonstrukcích silnic kladen důraz na zavádění prvků modrozelené infrastruktury, které zlepšují nakládání s dešťovou vodou.

Konečné řešení této problematiky je běh na dlouhou trať, ale tyto výsledky bereme jako výborný start.

 

 

, ,