Kraj podpoří drobné včelaře, dotace posvětila komise pro životní prostředí

Ve čtvrtek 14. ledna poprvé jednala nová krajská komise pro životní prostředí, které předsedá spolupředseda Zelených v Olomouckém kraji Daniel Řezníček. Komise doporučila schválit dotace pro včelaře v celkové výši 780 000 Kč.

Program je určen jak stávajícím včelařům, kteří chtějí obnovit své již dosluhující úly nebo se například potýkají s úhynem či nucenou likvidací svých včelstev, tak i nováčkům za účelem zakoupení potřebného vybavení.

„Jsem rád, že komise doporučila alokovat dotaci pro včelaře i přes nepříznivou ekonomickou situaci v kraji. Pokud vše proběhne podle plánu a rada se bude tímto doporučením řídit, tak by 8. března mělo začít přijímání žádostí od včelařů,“ komentuje radní pro životní prostředí Martin Šmída (Piráti).

„Projednávané krajské dotace jsou nastavené tak, že jsou pro včelaře prakticky nezastupitelné. Pro dané účely moc jiných dotačních titulů neexistuje – ani státních ani evropských. Proto je správné, aby kraj tuto činnost podporoval. Z činnosti opylovačů totiž benefitujeme úplně všichni. Dotace je navíc určena pouze fyzickým osobám, tedy drobným včelařům, nikoli velkým podnikům, které finanční pomoc tolik nepotřebují,“ doplňuje Daniel Řezníček (Zelení).

V oblasti životního prostředí by kraj měl vyhlásit ještě dotační program na podporu lesních ekosystémů a program na podporu činnosti záchranných stanic pro handicapované živočichy a také zájmových spolků vykazujících činnost v oblasti životního prostředí.

Komise se shodla na tom, že chce vůči radě Olomouckého kraje fungovat jako aktivní partner přicházející i s vlastními podněty, ne jen jako pasivní orgán věnujícím se úkolům přímo delegovaným radou. „Našim zájmem je, aby se Olomoucký kraj v následujících čtyřech letech v tématu životního prostředí skutečně posunul dopředu. Chápeme, že radní a náměstci musejí věnovat svou pozornost veškeré agendě, ne jen životnímu prostředí, a proto se budeme snažit předkládat inovativní návrhy na stůl my, aby rada měla ulehčenou práci a věci se hýbaly pokud možno rychleji,“ uzavírá Řezníček.