Jiří Roubík zvolen do výboru pro regionální rozvoj

Krajský předseda zelených v Olomouckém kraji se nově stal členem Výboru pro regionální rozvoj zastupitelstva Olomouckého kraje. Ve funkci zúročí své dlouholeté zkušenosti z komunální politiky ve Velkém Újezdě.

Lidé, kteří se zabývají způsobem fungování krajských samospráv, často zdůrazňují, že velká část reálné politiky se odehrává mimo hlavní orgány krajů – zastupitelstvo a radu, nýbrž v komisích a výborech. Když totiž zastupitelé či radní obdrží nějaký materiál, nebývá ve zvyku do něj již v této fázi zasahovat, je totiž projednaný ve výborech zastupitelstva či komisích rady, které působí jako poradní orgány.

V těchto pozicích tak často lze prosazovat reálná konkrétní řešení krajských problémů a prosazovat změny materiálů, které procházejí schvalovacím procesem.

Strana zelených proto také v tomto volebním období usilovala o co nejvyšší účast v krajských orgánech. V obsazování výborů byli zelení úspěšní, kromě Hany Vackové, která se dostala do školského výboru, uspěl také krajský předseda zelených v Olomouckém kraji, architekt Jiří Roubík ve výboru pro regionální rozvoj.

„V minulém volebním období jsem byl členem komise pro kulturu a památkovou péči při Radě Olomuckého kraje. Myslím, že jsem patřil k nejaktivnějším členům komise a na tuto práci chci navázat i ve výboru pro regionální rozvoj,“ uvedl Jiří Roubík, který dlouhodobě působí jako zastupitel městysu Velký Újezd a v nové funkci bude díky tomu moci zúročit své zkušenosti komunálního politika.

Nominanti Koalice pro Olomoucký kraj, tedy společné kandidátní listiny KDU-ČSL a Strany zelených patřili už v minulém volebním období k nejpracovitějším členům orgánů a ani nyní neplánují jen sedět a pasivně mávat rukou, ale pracovat na rozvoji Olomouckého kraje.