Jiří Roubík: Sliby se prý plnit nemusí. Ani o Vánocích

 Volební program je smlouvou mezi voličem a politikem, zavazující politika řídit se cíly uvedenými ve volebním programu. V Přerově tento jednoduchý princip zastupitelské demokracie ale neplatí.

V komunálních volbách v roce 2014 tam významně uspěla koalice Společně pro Přerov, složená z Nezávislé volby, Strany zelených, Pirátské strany a Změny. Jedním z hlavních témat koalice bylo v rámci modernizace přerovského železničního uzlu a navazujícího koridoru prosadit výstavbu nových železničních zastávek v Předmostí a Dluhonicích. Zejména Předmostí je dopravním uzlem, kde doprava kolabuje prakticky denně. To má negativní dopad nejen na samotné město, ale i na přilehlý region.

Nové zastávky se měly stát základem řady dalších opatření, jako jsou návazné cyklostezky, parkoviště P + R, nové autobusové zastávky a změna systému hromadné dopravy. Byly by i příslibem napojení na budoucí vysokorychlostní železnici, která se jinak Přerovu zcela vyhýbá.

V této situaci, kdy Přerované měli ve vlastním zájmu táhnout za jeden provaz, vrcholný představitel Společně pro Přerov aktivně vystoupil proti výstavbě zastávek a tím i proti vlastnímu volebnímu programu s vysvětlením, že nikomu nic neslíbil. Jeho těžká amnézie však negativně ovlivní Přerov na dalších 30-50 let. Vystoupení zelených z koalice sice budoucnost Přerova nezachrání, alespoň se však nebudou podílet na dalším obelhávání voličů.