Jiří Roubík: Nový pavilon mateřské školy ve Velkém Újezdě

Strana zelených působí v zastupitelstvu městyse Velkého Újezdu na Olomoucku. Dokonce nominant Strany zelených je místostarostou obce. Ve svém článku popisuje krajský předseda a zastupitel Velkého Újezdu Jiří Roubík nový pavilon obecní mateřské školy.

Není to tak dávno, kdy budova mateřské školky ve Velkém Újezdě byla téměř prázdná, a řešilo se, jak naložit s volnými prostory. Padaly různé návrhy, počínaje prodejem budovy a přemístěním mateřské školky do budovy Základní školy až po její dlouhodobý pronájem. Naštěstí se neuskutečnil žádný z návrhů a netrvalo dlouho, kdy z jednoho oddělení byla dvě, a kdy obě oddělení narazila na početní limit. Velký Újezd láká mladé rodiny nejen svým příjemným přírodním prostředím a komfortním napojením na dálniční síť, ale i rozvinutou občanskou vybavenosti a pracovními příležitostmi. Nedostatek míst v mateřské škole bylo proto nutné řešit jako chronický problém, nikoli jako krátkodobě zvýšenou poptávku. Po zvážení veškerých prostorových a organizačních možností se rozhodlo přistoupit k přístavbě pavilonu, který umožní zřízení dalšího oddělení mateřské školky s kapacitou až 30 dětí. Motivací pro toto rozhodnutí byl dotační program, který městysi významně s financováním stavby pomůže, na druhou stranu bylo zvoleno takové stavebně provozní řešení, aby bylo možné stavbu zrealizovat i v případě, že by se nepodařilo dotační prostředky získat. Bylo proto potřeba slevit například ze samostatné jídelny, či ložnice.

Nový objekt byl umístěn v souladu s územním plánem jihozápadně 4,0 m vedle stávající budovy mateřské školky. Do zahrady zasahuje minimálně. Z větší části zabírá místo zbytečně velké manipulační plochy a demolované nevyužívané dřevěné kolny. Vzdálenost nového pavilonu od severozápadní hranice pozemku 2,0 m je větší, než je současná vzdálenost této kůlny. Jedná se o přízemní nepodsklepenou dřevostavbu typu bungalov bez využitelného podkroví.

Stavba je navržená z panelů s dřevěnou konstrukcí, které se vyrábí dílenským způsobem a na betonové základové desce se už pouze smontují. Pro malou vlastní hmotnost je možná výroba velkých dílů, jednoduchý transport a montáž. Hlavní výhodou dřevostavby jsou výborné tepelně izolační vlastnosti, díky kterým je možno použít menší tloušťku obvodových konstrukcí. To s sebou nese kromě úspory místa také lepší pronikání světla do budovy. Rozměry dřevostavby díky netypovým používaným prvkům nejsou závislé na modulu, jako tomu je u zděných staveb a umožňují libovolné rozmístění otvorů a příčných stěn.

Díky stavbě nového pavilonu bude už začátkem příštího roku Mateřská školka ve Velkém Újezdě připravená přijmout nové žáčky. A i kdyby v budoucnu zájem o místa poklesl, bude možné využít nový pavilon jako provozně samostatnou budovu třeba pro účely tolik žádané obecní klubovny.