Jiří Roubík: Dobrá zpráva na konci vlaku

Koordinace a organizace dopravy v kraji je jednou z nejdůležitějších agend krajské samosprávy a Krajského úřadu. Dopravní systém musí stát na udržitelných formách dopravy, odlehčující stávající přetíženou silniční síť, zvyšující rychlost, plynulost a bezpečnost, přitom zajišťovat maximální mobilitu obyvatel.

Funkční integrovaný systém je jako strom, který trvale umožňuje proudění lidí a zboží mezi centrem a regiony, přičemž páteří tohoto systému je železniční trať. Je jasné, že není možné natáhnout koleje do všech obcí. Proto by mělo být každé nádraží do určité míry přestupním terminálem.

Cyklostezky, pěší trasy, parkovací systém a systém veřejné dopravy nesmí existovat vedle sebe, ale musí na sebe maximálně navazovat a být vzájemně propojen. Z tohoto pohledu je omezení nebo dokonce zrušení provozu na každém kousku železnice pro funkčnost globálního dopravního systému ztrátou.

Likvidace železniční trati začíná snížením počtu cestujících zavedením jízdního řádu, který neodpovídá jejich potřebám. Takový osud měl potkat železniční trať Petrov nad Desnou-Sobotín. Po několika následujících jednáních se situace zdála neudržitelná. Petici za zachování tratě podepsalo během čtyř dnů šest stovek lidí. Místo konce vlaků tak do Sobotína přišla dobrá zpráva, že díky kompromisní dohodě mezi Obcemi a Krajem, budou vlaky jezdit i nadále.