Jana Jaňourová

Zemědělská inženýrka Jana Jaňourová, která žije v Prostějově, kandiduje do Poslanecké sněmovny z osmé pozice na kandidátní listině.

Jana prožila dětství v podhůří Lužických hor, kde získala vztah k přírodě. Úctu a respekt k půdě v ní rozvíjela prababička, hanácká selka. Po gymnáziu tak naprosto přirozeně zamířila na agronomickou fakultu Mendelovy univerzity. Spoustu let však pracovala v exportu, aby zajistila rodinu coby matka samoživitelka. Teď v důchodu se Jana se přes den stará o svého šestého, nejmladšího vnoučka.

K Zeleným ji dovedla její touha zlepšit životní prostředí, tedy přebytečný asfalt a beton namísto stromů a zeleně ve městě i v krajině. Je podle ní důležité přestat s drancováním přírody s krátkodobým ziskem, do krajiny opět zakomponovat větrolamy, remízky, aleje, bojovat proti degradaci a erozi půdy a tím i snižování úrodnosti a půdy a z toho plynoucí sucho a povodně.

Zkrátka přestat se řídit heslem antických Římanů „po nás potopa“ a chovat se jako moudrý hospodář, který ví, že půda, příroda a lidé jsou naším největším bohatstvím.

Jana s manželem z přesvědčení nevlastní auto, tvrdí, že na Hané se člověk téměř kamkoliv dostane pohodlně na kole.

Miluje svobodu, upřímnost, přírodu, stromy, chi-kung, Johana Sebastiana Bacha a Bohumila Hrabala.