Jana Jaňourová: Všimli jste si přibývání extrémního počasí?

     Poslední dobou se vrší katastrofy způsobené extrémním počasím. Co se to s počasím děje? Nebývalé vlny veder, sucho, katastrofální požáry vyvolané suchem, přívalové deště, záplavy, povodně, sesuvy půdy, bouře, tajfuny, tornáda… Toto nebývalé „běsnění počasí“ je projevem změny klimatu. Podle vědců za změnu klimatu může pouze a jen člověk vypouštěním skleníkových plynů, odlesňováním, průmyslovým využíváním krajiny. Vědecky podloženo, naměřeno, dokázáno. Události jen potvrzují vědecké předpovědi.

     Zvýšený obsah skleníkových plynů v atmosféře zesiluje skleníkový efekt. Zesílený skleníkový efekt zahřívá Zemi a globální klima ztrácí svou stabilitu. Hlavním pachatelem je skleníkový plyn oxid uhličitý, který se do atmosféry uvolňuje spalováním fosilních paliv – ropy, uhlí, zemního plynu. Kde se fosilní paliva vzala? Biomasa pravěkých rostlin se za vysokých teplot a tlaků přeměnila na ropu, uhlí a zemní plyn. Do atmosféry je vypouštěn uhlík, který rostliny věky ukládaly do svých těl a který byl uložen pod zemí.

     Teplejší klima způsobuje častější a silnější vlny veder, delší a hlubší periody sucha, zvyšuje riziko požárů, silnější přívalové deště, silnější bouře, povodně, tání polárních i horských ledovců, tání permafrostu, zvýšení hladiny oceánů. Golfský proud, zpomaluje a kolabuje. Globální ekosystémy se nestačí přizpůsobovat, hroutí se. Žijeme v období šestého masového vymírání druhů. Za vlny veder v Kanadě uhynula miliarda zvířat, miliardy zvířat uhynuly při katastrofálních požárech v Austrálii, lesních požárech na Sibiři, v Řecku, Itálii, Kalifornii, Turecku, jižní Americe… Voda v oceánech se otepluje a okyseluje, hynou korálové útesy, klesá obsah kyslíku rozpuštěného ve vodě, rozšiřují se „mrtvé zóny“ oceánu. Sníh a mráz v tropech stejně jako rekordní tropické teploty za polárním kruhem jsou projevem rozvratu klimatu.

     Klimatická krize má i lidské oběti. Oběti požárů v důsledku sucha, přívalových dešťů, sesuvů půdy, povodní, tornád, tropických bouří. Neúroda, nedostatek vody a potravin způsobené suchem destabilizuje regiony, vyvolává války a migrace. Dlouholetá sucha 2005-2010 patří k faktorům, které vyvolaly občanskou válku v Sýrii a následnou masovou migraci. Sucha ohrožují africký kontinent. Himalájské ledovce, napájející hustě zalidněnou oblast indického subkontinentu, rychle tají. Hrozí povodně následné sucho, neúroda. Tání ledovců zrychluje. Stoupá hladina oceánů. Přímořská území a celé ostrovy definitivně zmizí pod vodou. Kdo by chtěl seriózně řešit masovou migraci, měl by se především zasadit o ochranu klimatu.

     Krizi klimatu zapříčinil člověk svým chováním. Pro stabilizaci klimatu a zpomalení oteplování je třeba skončit s vypouštěním uhlíku do atmosféry, nahradit fosilní paliva obnovitelnými zdroji energie, přestat s odlesňováním, sázet stromy, ozdravit krajinu, aby byla schopná zase zadržovat vodu, průmyslové velkozemědělství změnit na udržitelné, lesní hospodářství adaptovat na změnu klimatu. Každý jedinec může snížit svou uhlíkovou stopu a tím přispět k ochraně klimatu. Zásadně a klíčově chránit klima však mohou vlády, podporou bezuhlíkové ekonomiky, obnovitelných energetických zdrojů, podporou udržitelného hospodaření v krajině, na polích v lesích, podporou vědeckého rozvoje a inovativních řešení.  Vědci mají řešení. Kdo poslouchá vědce?

Jana Jaňourová
zemědělská inženýrka, členka Rady krajské organizace Strany zelených v Olomouckém kraji, místopředsedkyně ZO Zelených v Prostějově

, , ,