Jana Jaňourová: Prostějov – město, kde peníze jsou důležitější než zdraví

Prostějov opět diskutuje o tom, jestli nadále k hubení plevelů používat nebezpečné postřiky glyfosátem. Proti postřikům vznikla už druhá petice, která nasbírala více než 1.500 podpisů. Většina prostějovských zastupitelů ji ale odmítla a hodlá v používání glyfosátu pokračovat. Jana Jaňourová předkládá jasné argumenty a rozhodnutí komunálních politiků kritizuje: radnice nás místo ochrany veřejného zdraví bude ještě dva roky otravovat roundupem.

„…V žádném případě bych se nechtěl vmanipulovat do role, že nám záleží víc na penězích než na zdraví našich občanů… Pokud by byl jediný relevantní náznak, že někdo dojde ke zdravotní újmě, okamžitě je zákaz veškerého používání…“  sliboval primátor statutárního města Prostějova v prosinci 2019 na zasedání zastupitelstva Prostějova.

První petice za zákaz chemických postřiků, která tomuto slibu předcházela, reagovala na opakované těžké otravy psů. Psi se dle diagnóz veterinářů otrávili roundupem na takto „ošetřených“ veřejných plochách. Podle bezpečnostního listu nemají zvířata vstupovat na pozemek postříkaný herbicidem 10 – 14 dnů, přičemž poločas rozpadu roundupu je až 174 dní.

Petice s 811 podpisy byla projednána na zasedání zastupitelstva v dubnu 2020. Aplikace roundupu byla sice pozastavena, ale po převratném závěru vlastního „výzkumu“  Statutárního města Prostějova, že „roundup hubí plevele nejúčinněji“ město pokračovalo v masivních postřicích i přes prokazatelnou újmu na zdraví psů. Zhoubné ekocidní účinky herbicidu přitom zná celý svět. Představitelé města tehdy také slíbili vynechání postřiků kolem škol, na dětských hřištích a psích loučkách.

Co ukázaly fotografie obyvatel Prostějova zveřejňované na sociálních sítích?

  • stříkání komunikací bez vegetace – listový totální herbicid funguje jen na rostliny s listovou plochou, nefunguje preventivně
  • postřiky za větru – kapénková vlečka může kontaminovat kolemjdoucí i necílové rostliny, jimž hrozí poškození či zničení
  • postřiky za deště a před deštěm – herbicid nepřilne k listové ploše a je spláchnut srážkami
  • plochy zničené roundupem před setím květných louček, kdy existují bezpečné mechanické způsoby přípravy půdy
  • postřik za větrného počasí kolem zahrady mateřské školy, kde si hrály děti…

Autorka petice Jana Jílková seznámila osobně primátora s nedodržováním pokynů bezpečnostního listu roundupu, s nedodržováním slibu nestříkání v okolí škol, školek, dětských hřišť, dokonce i s peripetiemi psů otrávených roundupem a bofixem. Primátorovi vše doložila písemně s fotodokumentací. Ve stejné době, v létě 2020, vyčlenil výrobce roundupu 12 miliard dolarů na odškodnění 125.000 žalob za způsobení non-Hodgkinova lymfomu (rakoviny lymfatického systému). Většina žalobců byli majitelé pozemků a společnosti používající k hubení plevele a úklidu chodníků roundup.  Kromě rakoviny je roundup spojován s neplodností, diabetem, celiakií, zánětlivými procesy, obezitou, srdečními chorobami nebo Alzheimerovou nemocí. Toto nejsou zdravotní újmy, pane primátore?

Druhou petici Chemické postřiky v Prostějově nechceme s 1.612 podpisy projednalo zastupitelstvo na zasedání dne 23. února 2021. Na prezentaci obhajující používání roundupu jsme se nedozvěděli, při jaké hustotě a vzrůstu plevelů je postřik aplikován a jak je kontrolováno dodržování bezpečnostních pravidel. Dozvěděli jsme se, že roundup je levnější než neškodné způsoby „údržby a úklidu“ města. Cedule na chodníku pouze během postřikování je maximum a nic víc není potřeba. Když zastupitelé hlasovali o návrhu opozice vyhovět petici Chemické postřiky v Prostějově nechceme a zpracovat harmonogram k ukončení aplikace glyfosátu, pro bylo jen 9 zastupitelů (4 proti, zdrželo se 14, nehlasovali 3).

Už tak dost zatížené životní prostředí v Prostějově bude dál zbytečně poškozováno. Platíme daně a poplatky a radnice nás místo ochrany veřejného zdraví bude ještě dva roky otravovat roundupem. Používání glyfosátu je v EU povoleno do roku 2022.

Pane primátore, vážení zastupitelé, kteří jste proti a nebo se k petici nevyjadřujete, vážně věříte, že roundup neškodí zdraví a že ho v Prostějově potřebujeme?

 

Jana Jaňourová
zemědělská inženýrka, členka Rady krajské organizace Strany zelených v Olomouckém kraji, místopředsedkyně ZO Zelených v Prostějově

 

Foto: Jana Jílková