Jana Jaňourová: Potřebujeme lepší péči o veřejnou zeleň. Nejen v Prostějově

Kandidátka č. 8 Zelených v Olomouckém kraji, zemědělská inženýrka Jana Jaňourová z Prostějova, píše o funkci a vlivu veřejné zeleně ve městech.

Strategický plán rozvoje města Prostějova pro období 2010-2020 uvádí, že „z kvantitativního hlediska je ploch veřejné zeleně ve městě průměrné množství. Struktura ploch je nepravidelná a neodpovídá funkčním požadavkům, které jsou na ni kladeny“.

Funkčností zeleně je míněno snižování hlučnosti a prašnosti, zmírňování teplotních výkyvů, zadržování srážek, zvyšování vlhkosti vzduchu a zlepšení pocitové pohody obyvatel. Nezanedbatelná je i estetická funkce městské zeleně. K výhodám městské zeleně patří i zhodnocení bydlení. Trvá několik desetiletí, než strom začne plnit svou funkci. Proto je nepochopitelné, že již existující vzrostlou městskou zeleň magistrát s lehkou myslí nechává kácet a usychat. Extrémně horké a suché léto roku 2015, zanechalo viditelné stopy na nezavlažované zeleni – stromech a keřích. Stromy od té doby usychají a hynou, takže ztrácí svou ozdravnou i estetickou funkci. Ochlazovací funkce stromu stíněním a odpařováním vody je přímo závislá na listové ploše. To znamená, čím větší a bohatší koruna, tím větší je ochlazovací a zvlhčující efekt. Je prokázáno, že funkční zeleň zpomaluje proudění vzduchu a tím v zimě šetří energie na vytápění.

Významnou úlohou stromů je zachytávání jemného polétavého prachu, který na sebe váže toxické látky a je zdrojem vážných onemocnění. Při vědeckých pokusech nejefektivněji zachytávali prachové částice borovice a cypřiš. Což je výhodné zejména v zimě, kdy je koncentrace částic nejvyšší. U širokolistých stromů záviselo zachytávání prachových částic na povrchu listů. Osrstěné listy zachytávaly prachové částice nejefektivněji (jeřabina).

Keře ve výšce výfuků jsou velmi efektivní v zachytávání automobilových emisí. Tvoří fyzickou bariéru, zpomalují proudění vzduchu, takže s rostoucí vzdáleností rychle klesá koncentrace výfukových plynů.

Závěr: Městská vegetace slouží jako zelená čistička vzduchu a klimatizace. Je proto výhodné o ni dobře pečovat a ještě lépe ji co nejvíce rozšiřovat, protože zdravé životní prostředí je potřebné pro zdraví nás všech.

 

Jana Jaňourová