Jana Jaňourová: Jde to i bez glyfosátu. Zdraví je to nejcennější, co máme

Obrázek je z Rákosníčkova hřiště v Prostějově v srpnu 2019. Truskavec ptačí evidentně spálený herbicidem. Po aféře přiotrávených psů se stříká dětské hřiště.

Kolem nás ve vodě, v půdě, v potravinách se nachází chemické látky ohrožující naše zdraví. Jsou to herbicidy. Zemědělci jimi nahrazují tradiční agrotechnické postupy např. podmítku, orbu, aby si ušetřili náklady, města a železnice je používají na ničení nežádoucí zeleně. Nejužívanějším herbicidem je glyfosát, který je účinnou látkou cca 27 totálních herbicidů s různým názvem, z nichž je nejznámější Roundup.

Glyfosát je totální herbicid ničící veškerou zeleň, kromě GMO – geneticky modifikovaných rostlin. GMO plodiny byly vyšlechtěny na rezistenci (odolnost) glyfosátu, takže přežijí dávky smrtelné pro všechny ostatní rostliny. Nadužívání herbicidů v krajině hubí hmyz (včely), půdní organismy, hlavně žížaly, a decimuje celý potravní řetězec včetně ptáků a polních zvířat.

Vědecké studie prokázali nadlimitní koncentrace v moči 60 % testovaných lidí, ačkoliv ti přímo s látkou v kontaktu nebyli. Podle ČHMÚ 60 % spodních vod obsahuje nadlimitní koncentrace herbicidů. Glyfosát se podle podmínek rozkládá v půdě až 6 týdnů, ve vodě 13 týdnů! Bohužel podle vědců jsou produkty rozkladu nebezpečnější než původní sloučenina. Kontaminovat se můžeme vdechnutím dotykem, pozřením v potravinách i vodě. Glyfosát není tak neškodný jak jeho výrobci tvrdí. V přímém kontaktu může nastat podráždění sliznic očí a horních cest dýchacích, zvýšené slinění, pálení v ústech, nevolnost, zvracení, průjmy. Daleko nebezpečnější je jeho všudypřítomné a stálé působení v kombinaci s jinými chemickými látkami, které mohou zvyšovat toxicitu glyfosátu.

Toxicita a škodlivost glyfosátu na člověka a celé ekosystémy byla publikována v mnoha vědeckých studiích, které prokazují souvislost s chronickými nemocemi jako potravinové alergie, celiakie, autismus, diabetes, Alzheimerova choroba, neplodnost, zánětlivé poškození buněk vedoucí k onemocněním žaludku, střev, depresím, obezitě. V poslední době je glyfosát považován i za významný endogenní disruptor, látku, která rozvrací metabolismus hormonů u všech živočichů. Kalifornské soudy odsoudily výrobce glyfosátu Monsanto k odškodnění 2 miliardy kalifornskému páru za způsobenou rakovinu v důsledku používání Roundupu a tisícům žalob za poškození zdraví čelí.  V loňském roce plánovala česká vláda zákaz plošného užívaní glyfosátu, ale prosadila pouze zákaz předsklizňové desikace plodin k potravinářským účelům. Chemická a zemědělská lobby prosadila další plošné používání glyfosátu i přes prokazatelně škodlivé účinky na lidské zdraví.

Ekologové a veřejnost požadují zákaz této nebezpečné látky alespoň na železnici a v zastavěných oblastech. Některé státy a česká města již nechtějí zvyšovat zdravotní rizika svých občanů a ekosystémů a glyfosát zakazují např. Kalifornie, Rakousko, Brno, Plzeň, Hradec Králové, Mělník, Louny, Praha. Bezpečné náhrady tu jsou a zdraví je to nejcennější co máme.

Jana Jaňourová

členka Rady krajské organizace Strany zelených Olomouckého kraje