Jana Jaňourová: 3. listopad – MEZINÁRODNÍ DEN BEZ PESTICIDŮ

Mezinárodní den bez pesticidů připomíná oběti katastrofy v továrně na pesticidy v indickém městě Bhópálu v roce 1984. Exploze chemických látek zabila 25 000 lidí a vše živé v okolí. Uniklé jedovaté plyny poškodily zdraví přes půl milionu obyvatel. Dodnes je to největší průmyslová katastrofa v dějinách lidstva.

Co jsou pesticidy? Pesticidy jsou prostředky k ničení chorob a škůdců. Snad nejznámější pesticid je dnes už zakázaný prostředek proti hmyzu DDT. Podle cíle ničení rozlišujeme pesticidy na: herbicidy – likvidují rostliny, insekticidy – likvidují hmyz a fungicidy – likvidují houby. Jednoduchý postřik a plevel, plíseň, škůdce zmizí. Paráda! Ovšem pesticidní přípravky zasáhnou obvykle i necílové plochy a organismy, což kontaminuje životní prostředí, vodu, způsobuje poškození a úhyn necílových rostlinných i živočišných organismů a narušení potravního řetězce, jehož je člověk součástí. Pesticidy jsou používány, respektive nadužívány všude. V průmyslovém zemědělství, lesnictví, dopravě, na železnici, ve městech, na hřištích, koupalištích … Pesticidy mají obyčejně delší čas poločas rozpadu, než uvádí výrobce. Rozpad je totiž závislý na meteorologických bakteriologických a jiných vnějších podmínkách. Některé látky rozpadu jsou dokonce nebezpečnější než původní pesticid.

Malér je, že pesticidy jsou snadno dostupné, jejich použití levnější a rychlejší než tradiční mechanické postupy. Koupit a použít je může kdekdo bez patřičného poučení a dodržování přísných bezpečnostních předpisů. Jsou tedy používány často a takřka všude bez omezení. Často zbytečně. Dokonce v mateřské škole stříkají zahrádku „bezpečným“ glyfosátem, protože „se používá v sadech i na poli a roundup to není“.

Nadužívání pesticidů je jednou z příčin vymírání druhů, ubývání biodiverzity, živé složky půdy, která je bezpodmínečnou součástí půdní úrodnosti a schopnosti půdy zadržovat vodu. Produkty průmyslového zemědělství obsahují rezidua pesticidů.  Dodržování limitů škodlivin v potravinách kontrolují státní orgány. Co z toho všeho vyplývá? Když už pesticidy, tak jako poslední řešení a v rukou poučeného odborníka. Čím méně pesticidů, tím zdravější životní prostředí a potraviny.

Jana Jaňourová
zemědělská inženýrka, členka Rady krajské organizace Strany zelených v Olomouckém kraji, místopředsedkyně ZO Zelených v Prostějově