Ivo Lužný

Druhý v pořadí na naší kandidátce je informatik Ivo Lužný z Prostějova.

Ivo se narodil v srpnu 1957. O deset let později vnímal závan svobody, který ukončil příjezd sovětských tanků. Znamenal pro něj první střet s politickou realitou. Na dusná normalizační léta nevzpomíná rád. Jako student na dopravní škole v Břeclavi a později v Žilině hledá svobodné ostrůvky v hudbě, filmu a knihách. Dostává se k samizdatu a zakázanému umění, které se mu v osmdesátých letech daří šířit.

V tom mu pomáhá zájem o informatiku, která se stává jeho povoláním. Listopad 89 je pro něj zásadním předělem v životě celé společnosti. Angažmá v Občanském fóru je přirozeným pokračováním jeho snahy o nastolení hodnot demokracie, svobody a humanity.

To samé nalézá i s tématem trvale udržitelného rozvoje, ochrany přírody a občanské společnosti ve Straně zelených. Za nikdy nekončící úkol, zvláště v dnešní době populismu a demagogie, považuje hledání kritické pravdy a tolerance, bez níž by život směřoval zpět. Proto je občanem a Evropanem. Miluje dílo TGM, bratří Čapků a Václava Havla. Také proto ho, spolu s manželkou Jiřinou, šťastným činí úspěšná studia hudby, historie a jazyků dcery a syna.

Rád tráví čas na chatě mezi lesy v údolí Běleckého Mlýna.