Ideová konference KO SZ olomouckého kraje

DĚTSKÉ CENTRUM 1990, NEDBALOVA 36/27, OLOMOUC-TOPOLANY, 9. 4. 2011

Účelem konference je přispět k diskusi o ideovém zaměření a celostátních programových cílech SZ, projednat současná stanoviska a příp. navrhnout nové řešení a přístupy.

Navržený program

  1. Volba pracovních orgánů (9,00 – 9,25 hod.)

-Volba pracovního předsednictva

-Volba mandátové komise

-Volba návrhové komise

  1. Uvítání delegátů a hostů (9,25 – 9,30 hod.)

  1. Tematický blok – filosofie, náboženství, sociologie, politika, přírodní a životní prostředí (9,30 – 11,00 hod.)

Tomáš Hradil: Mravně konzervativní proud v SZ – cesta ke skutečně zelené politice

Blanka Roubíková: Program SZ z hlediska mravně konzervativní platformy.

1. Šíře záběru politického programu 2. význam mravně konzervativní platformy 3. gender z pohledu ženy.

Milan Mátl: Filozoficko-náboženská odborná sekce

Milan Mátl: Levice, pravice a Zelení

Pavel Svoboda: Jak nebýt „odborníkem“ a přitom být „dobrým zeleným“

Martin Tichý: Úspěchy a neúspěchy Strany zelených

  1. Tematický blok – Národní hospodářství, trvalá udržitelnost žití, kvalita života – ekonomika, energetika, průmysl, stavebnictví, zemědělství (11,00-12,30 hod.)

Milan Mátl: Trvale udržitelný vývoj a společenské systémy

Milan Mátl: Myšlenkové proudy a politická orientace

Edita Hrstková: Důchodová a ekonomická reforma vlády ČR

Edita Hrstková: Zanechání lidské „stopy“ CO2

Martin Palča Kolařík: Ropný zlom

Martin Tichý: Důchodová reforma

  1. Tematický blok – Terciér (terc.sféra) – doprava, obchod, finance, otázky sociální, zdravotní, školství, věda, justice, kultura, infrastruktura (13,30 – 15,00 hod.)

Josef Sedláček: Pojetí vlády práva v ČR po roce 1989 (historická zkušenost a perspektiva)

Vladimír Láník: Problémy (středního) školství

Pavel Pščolka: Další rozvoj automobilismu v České republice

Tomáš Tužín: Rušení regionálních železničních tratí

  1. Tematický blok – Státní a místní správa, zahraniční a bezpečnostní politika (+ ostatní) (15,00-16,30 hod.)

Pavel Nováček: Rozvojová pomoc

Petr Štěpánek: Korupce

Petr Štěpánek: Protikorupční opatření

Jan Korytář: Zelené ideje a politická realita z pohledu aktivisty a z pohledu primátora města

Pokud to časové možnosti dovolí lze v případě zájmu vložit neohlášený diskuzní příspěvek. Každý účastník může vystoupit s nejvýše třemi příspěvky v každém tématickém bloku, přičemž doba trvání jednoho referátu nesmí překročit 5 minut. Limit může pracovní předsednictvo na požádání prodloužit. Podmínkou pro každé vystoupení je formulace návrhu na usnesení vhodná pro hlasování. Návrhová komise má právo navrhnout sloučení návrhů s podobným obsahem do jednoho návrhu.

Diskuse bude probíhat vždy po všech příspěvcích v rámci jednoho bloku. Připomínky, protinávrhy či námitky v diskusi mohou trvat nejvýše 1 minutu ke každému tématu a měly by obsahovat změnu či negaci původní formulace návrhu na usnesení. Předkladatel bude mít na své odpovědi 5 minut.

Ideové konference se účastní delegáti ZO (+ členové KR OK …. viz Stanovy…..) s právem hlasovacím a všichni členové a příznivci SZ s právem přednést své příspěvky, návrhy, připomínky či námitky a zapojit se do diskuse.