Hospodaření s dešťovou vodou v Olomouci: Blýská se na lepší časy?

Rada města Olomouce a následně i zastupitelstvo schválily na jaře tohoto roku nový strategický dokument nazvaný „Hospodaření se srážkovými vodami – Cesta k modrozelení infrastruktuře.“ Jeho smyslem je poskytnout samosprávě a projektantům konkrétní návody, jak postupovat při návrhu nových stavebních či rekonstrukčních projektů ve městě tak, aby se přímo na území Olomouce zadržovalo co nejvíce dešťových srážek a zmírňovaly se tak negativní dopady klimatických změn.

Město Olomouc se tak nyní může pyšnit odborně zpracovaným souborem principů, které má k dispozici jen málokteré české město. Zásadní ovšem je, do jaké míry a jak rychle se tyto principy začnou přenášet z papíru do praxe. Přestože pan primátor Žbánek pro média sám na nutnost jejich důsledného uplatňování upozornil, již mnohokrát se v minulosti ukázalo, že strategické dokumenty jsou spíše líbivé deklarace, které nakonec skončí v šuplíku, a v praxi se jede vesele dál podle zavedených pořádků. Tuto obavu jsme měli i tentokrát, a tak jsme v březnu napsali panu primátorovi „preventivní“ otevřený dopis.

V něm jsme na něj apelovali, aby se zasadil o co nejrazantnější uplatňování daných principů a jejich rychlé zakomponování do olomouckých stavebních standardů či předpisů. Také jsme jej vyzvali k čerpání prostředků z dostupných dotačních titulů Ministerstva životního prostředí, které jsou spíše nevyužívané. Pan primátor nám prostřednictvím olomouckého vodohospodáře pana Paucha odpověděl opět v tom duchu, že se jedná o prioritu města a že příští rok bude realizován pilotní projekt v ulici Šantova.

Od té doby už ale „uteklo hodně vody“, a my se znepokojením sledujeme přípravu nejrůznějších projektů ze strany města, které principy modrozelené infrastruktury neuplatňují téměř vůbec. Jedná se například o připravovanou rekonstrukci ulice Dvorská, důležité třídy 8. května či revitalizaci vnitrobloku mezi ulicemi Albertova a Wolkerova. Proto jsme na konci června sepsali druhý otevřený dopis, tentokrát již celé Radě. Připadá nám alibistické čekat na vyhodnocení nějakého pilotního projektu a do té doby město dál zalévat betonem. Opatření, jako je propustná dlažba či větší množství zeleně v ulicích, jsou dávno ozkoušená a mají prokazatelně pozitivní efekt. Budování parkovacích stání z propustných materiálů je navíc oproti asfaltu mnohem levnější.

Jsme zvědaví, jak se Rada k našim připomínkám postaví. Jsme toho názoru, že si již nemůžeme dovolit promarňovat příležitosti a rekonstruovat ulice starým způsobem, který nezohledňuje měnící se klima. Požadujeme, aby se s aplikací principů modrozelené infrastruktury začalo ihned! Jinak bude naše krajské město každým rokem méně a méně obyvatelné. Potřebujeme v ulicích více stromů a méně betonu! Město už má ve svých rukou nástroj, jak tohoto prakticky docílit, jen se musí přestat bát ho využívat. Zelení na něj budou v této věci vyvíjet tlak i nadále.

Daniel Řezníček

člen Rady krajské organizace Strany zelených v Olomouckém kraji