Hana Vacková: Nominujte svého oblíbeného učitele na cenu Pedagog Olomouckého kraje!

Výbor pro vzdělávání a zaměstnanost schválil na schůzi 1. 11. 2021 inovaci ocenění Pedagog Olomouckého kraje.

Hlavním cílem je ocenit kvalitní pedagogy středních škol, vyšších odborných škol, speciálních škol, základních uměleckých škol, dětských domovů, pedagogicko-psychologických poraden a domů dětí

a mládeže se sídlem v Olomouckém kraji.

V současné době existuje řada cen či soutěží, jež se snaží upozornit na inspirativní pedagogy. Pohybují se na škále od oficiálních, formálních a spíše konzervativních cen (např. plakety, ceny a medaile udělované státními institucemi, orgány státní správy apod.) až po ceny, jež mají svěží, dynamický charakter a výrazně rezonují ve veřejném prostoru a učitelské komunitě (Zlatý Ámos, Global Teachers Prize apod.). Výhodou méně formálních cen je to, že výrazně popularizují učitelské povolání, mají ohlas v médiích a kladně ovlivňují učitelskou profesi – motivují k pozitivním změnám skrze příklady výjimečných učitelek a učitelů. Ukazují význam profese a prezentují oceněné učitele jako moderní, sympatické a plně profesionální tváře světa vzdělávání.

Nominovat učitele mohou statutární zástupci škol a školských zařízení, ostatní pedagogové, žáci i široká veřejnost do 23. 12. 2021 na e-mailovou adresu: r.velesikova@olkraj.cz, nebo na podatelnu KÚ Olomouckého kraje, Jeremenkova 40, 779 00 Olomouc.

Cílem ceny Pedagog Olomouckého kraje je nejen ocenit kvalitní pedagogy, ale též poukázat na různé dimenze jejich náročné práce a na kompetence, jež musejí při své práci uplatňovat. Neméně důležitým efektem nového pojetí pak má být popularizace učitelství, poukázat na kvalitu školství v Olomouckém kraji a sdílení zkušeností a dobré praxe, to vše je klíčové pro rozvoj školství. Díky spolupráci s Pedagogickou fakultou UP bude příklad oceněných pedagogů rezonovat také v přípravě budoucích učitelů a pozitivně ovlivní propojení studentů učitelství s praxí.

Nominovaní učitelé budu prezentováni v médiích Olomouckého kraje a v médiích Univerzity Palackého, na portálu Učitel21 vznikne zvláštní stránka s medailony učitelů (podkladem budou nominační materiály). S oceněnými pedagogy v případě jejich zájmu udělá redakce portálu Učitel21 rozhovor, případně se mohou uskutečnit besedy pro budoucí učitele na půdě univerzity. Cílem je zvýšení prestiže ceny; podstatné je, že sami učitelé dostanou slovo a budou moci s veřejností sdílet své zkušenosti a názory.

 

Mgr. Hana Vacková–  učitelka Gymnázia Hejčín v Olomouci a spolupředsedkyně Zelených v Olomouckém kraji, členka Výboru pro vzdělávání a zaměstnanost