Hana Vacková: Musíme připravit studenty na budoucnost, vštípit studentům dovednosti i hodnoty

Jak souvisí udržitelný život se školstvím a jaké hodnoty je zapotřebí vrátit do vzdělávání? Jaké konkrétní recepty mají kandidáti Spojenců – Koalice pro Olomoucký kraj v oblasti regionálního školství? Nejen o tom píše naše kandidátka, učitelka Hana Vacková.

Se školou a vzděláváním je to jako s vědou zvanou ekologie. Velmi jednoduše se dá mezi nimi udělat paralela. „Sucho“ na mnoha školách ničí „rostlinky“ fyzicky i psychicky. Nepříliš dobré vztahy jsou mezi dospělými na všech úrovních, nepříliš dobré vztahy mají studenti mezi sebou navzájem.

Do vztahů, jak to vypadá, se dal pravděpodobně kůrovec surovec. Přílišný individualismus je cítit skoro všude, týmová spolupráce se špatně prosazuje, nejsme schopni dýchat za společné cíle. Proto je potřeba na pití voda čistá bez příchutí. Ta, která osvěží a mnohé se hned zazelená.

Ekologické vzdělávání by mělo prostupovat celým vzdělávacím systémem, protože si v sobě nese základní lidské hodnoty: zodpovědnost (hlavně do budoucna), ale i lásku k okolí a k přírodě. Je potřeba do vzdělávání vrátit hodnoty lidské, mravní.

A je-li jedním z cílů školní docházky připravit naše žáky a studenty na budoucnost a ta se v důsledku nezvratné změny klimatu jeví jako nejistá, škola se za této situace nemůže tvářit, že se jí zápas za udržitelný život netýká.

A proto jsme s kolegy v rámci Spojenců – Koalice pro Olomoucký kraj vymysleli pro regionální školskou politiku našeho kraje konkrétně toto:

1) Podpoříme školy v jejich úsilí naučit žáky důležité dovednosti orientovat se ve velkém množství informací, umět s nimi pracovat a aplikovat je. S naší pomocí úkol pro informatiku, češtinu a ZSV, ale samozřejmě i pro další předměty.

2) Zasadíme se o důslednější prevenci kyberšikany a zlepšení vztahového klima na středních školách. Podpoříme projekty, které budou pracovat na zlepšování vztahů ve školách a prevenci kyberšikany a podporu e-bezpečí, protože je dokázáno, že v posledních letech se přesunula velká část šikany na elektronické sítě. S naší pomocí úkol pro školní psychology, asistenty, školní poradenská pracoviště.

3) Podpoříme dovoz čerstvých regionálních potravin do stravování ve školních jídelnách a školkách, kvalitní stravu bez polotovarů opřenou o dobrou praxi hnutí Skutečně zdravá škola. S naší pomocí úkol pro školní jídelny.

 

Hana Vacková
učitelka Gymnázia Hejčín v Olomouci a spolupředsedkyně Zelených v Olomouckém kraji