Hana Vacková: Co chybí učitelům v čase nouzového stavu

Spolupředsedkyně Zelených v Olomouckém kraji, učitelka Hana Vacková se v čase zavřených škol a učení z domova zamýšlí, co by měla škola dětem přinášet. Učitelé by měli být empatičtí a brát ohled na rodiče žáků.

Školy jsou zavřené pouze týden a už některým učitelům chybí škola. Ne jako sounáležitost lidí dobré vůle, ale jako honba za výkonem, rychle plnit plán, rychle plnit směrnice.

Někdy mám docela legraci z toho, že než se nadechnu, mají někteří splněno. Chápu, že svět  je nekončící kolotoč. A že je problém po protržené cílové pásce se nezhroutit a zvolnit tak, aby se člověk nadechl a nalezl vyrovnaný krok.

Mnoho se debatuje o tom, co vlastně škola dnešním dětem přináší především. Z mého úhlu pohledu je to socializace. Schopnost spolupracovat, dívat se kolem sebe sem tam i jinýma očima, než je obvyklé. A poznat třeba, že všichni nejsou dobří v IT, že některým jdou lépe jazyky a že některé holčičky mají vzácnou vlastnost stmelovat třídu.

Tohle si myslím, že bude chybět nejvíc. Možná pochopíme, že volat si telefonem není stejné, jako spolu mluvit. Třeba se to začneme učit a třeba si začneme zase vyprávět (vzpomínáte na rámcovou novelu Dekameron? – mladí lidé utíkají před morem z města a vyprávějí si příběhy).

A tak mi na množství pokynů, které se na mládež všeho druhu aktuálně vyhrnuly, připadá pro učitele nejdůležitější toto: Buďte empatičtí, povzbuzujte děti a nezahlcujte je množstvím úkolů. Jistěže prvňáčci a mladší by měli do školy pracovat, aby nevyhaslo to, co se naučili. Mějte ale také ohled na rodiče, z nichž někteří pravděpodobně pracují z domu a nemají mnoho času se dětem věnovat. Možná někteří z rodičů nahlédnou do učebnic poprvé a zjistí, co všechno jejich děti zvládají lépe než oni kdysi. Nevíme, co všechno rodiče musí zajistit a čím se aktuálně trápí. Pokud to děti potřebují, mohou jim být v nelehkém čase učitelé oporou. Také se dá zjistit, zda do dětí rodiče i učitelé začali ukládat to nejcennější, totiž zodpovědnost.

Děti mohou klidně učitelům napsat dopis, jak se mají a učitelé jim mohou odpovědět, taková komunikace mi připadá v tuto chvíli nejdůležitější. Být oporou v životě, který se zpomaluje a komplikuje.

A tak končím vypůjčenými citáty, které mi v tuto chvíli připadají nejdůležitější:

1) Prosíme ty, kteří tvrdí, že něco nejde, aby nezdržovali ty, co už to dělají.

2) Moje rouška chrání tebe, tvoje rouška chrání mě.

 

Hana Vacková
učitelka Gymnázia Hejčín v Olomouci a spolupředsedkyně Zelených v Olomouckém kraji