Grantová výzva Zelených Olomouckého kraje- září 2022

Strana Zelených v Olomouckém kraji

vyhlašuje

grantové řízení pro červen 2022

na podporu projektů v oblasti ekologie a ochrany přírody v Olomouckém kraji

Grant v hodnotě 10 000 Kč je určen na podporu projektů zaměřených na ekologii a ochranu přírody v Olomouckém kraji.

Žadatelem mohou být organizace, spolky i jednotlivci (starší 18 let).


Při hodnocení žádostí se bude posuzovat zejména přínos a význam projektu. Dále se bude přihlížet ke kvalitě zpracování žádosti.


Vyhlášení podmínek grantu: 6. září 2022
Uzávěrka žádostí o grant: 30. září 2022
Žádosti budou vyhodnoceny nejpozději do konce října.

Žádost musí být zaslána elektronicky na adresu zeleni.olomouc@gmail.com; označení předmětu „Grant září 2022“.

Podmínky poskytnutí a využití grantu:

  • Jednomu žadateli může být poskytnut grant pouze na jeden projekt.
  • Projekt musí být zaměřen na ekologii či ochranu přírody v Olomouckém kraji
  • Projekt musí být realizována v souladu s platnými právními předpisy, pravidly apod.
  • S úspěšným žadatelem bude uzavřena dohoda o poskytnutí grantu.