Grantová výzva Zelených Olomouckého kraje- duben 2022

Strana Zelených v Olomouckém kraji

vyhlašuje

grantové řízení pro duben 2022

na podporu projektů v oblasti ekologie a ochrany přírody v Olomouckém kraji

 

Grant v hodnotě 10 000 Kč je určen na podporu projektů zaměřených na ekologii a ochranu přírody v Olomouckém kraji. 

Žadatelem mohou být organizace, spolky i jednotlivci (starší 18 let).

Při hodnocení žádostí se bude posuzovat zejména přínos a význam projektu. Dále se bude přihlížet ke kvalitě zpracování žádosti.

Vyhlášení podmínek grantu: 1. dubna 2022

Uzávěrka žádostí o grant: 30. dubna 2022

Žádosti budou vyhodnoceny nejpozději do konce dubna.

Podmínky podání žádosti o grant: 

  • Žádost musí být zaslána elektronicky na adresu zeleni.olomouc@gmail.com; označení předmětu „Grant duben 2022“.

Podmínky poskytnutí a využití grantu: 

  • Jednomu žadateli může být poskytnut grant pouze na jeden projekt.

  • Projekt musí být zaměřen na ekologii či ochranu přírody v Olomouckém kraji.

  • Projekt musí být realizována v souladu s platnými právními předpisy, pravidly apod.

  • S úspěšným žadatelem bude uzavřena dohoda o poskytnutí grantu.