Grantová výzva Zelených Olomouckého kraje- červen 2022

Strana Zelených v Olomouckém kraji

vyhlašuje

grantové řízení pro červen 2022

na podporu projektů v oblasti ekologie a ochrany přírody v Olomouckém kraji

Grant v hodnotě 10 000 Kč je určen na podporu projektů zaměřených na ekologii a ochranu přírody v Olomouckém kraji.

Žadatelem mohou být organizace, spolky i jednotlivci (starší 18 let).
Při hodnocení žádostí se bude posuzovat zejména přínos a význam projektu. Dále se bude

přihlížet ke kvalitě zpracování žádosti.
Vyhlášení podmínek grantu: 1. června 2022
Uzávěrka žádostí o grant: 15. července 2022
Žádosti budou vyhodnoceny nejpozději do konce července. Podmínky podání žádosti o grant:

● Žádost musí být zaslána elektronicky na adresu zeleni.olomouc@gmail.com; označení předmětu „Grant červen 2022“.

Podmínky poskytnutí a využití grantu:

  • ●  Jednomu žadateli může být poskytnut grant pouze na jeden projekt.
  • ●  Projekt musí být zaměřen na ekologii či ochranu přírody v Olomouckém kraji
  • ●  Projekt musí být realizována v souladu s platnými právními předpisy, pravidly

    apod.

  • ●  S úspěšným žadatelem bude uzavřena dohoda o poskytnutí grantu.