František Kocourek

Čtyřkou na naší kandidátní listině je předseda olomoucké základní organizace a úředník František Kocourek.

František je celoživotně spjat s institucemi veřejné správy a samosprávy, kde pracoval na různých pozicích. Vždy chápal své povolání jako službu veřejnosti, kteří si za ni platí a která jim slouží.

„Uvědomuji si, jak je společensky důležité, aby naše instituce fungovaly nejen efektivně, ale hlavně neztrácely důvěru nás občanů,“ říká František, který v současnosti pracuje na magistrátě, kde se snaží své principy uplatňovat.

Jeho hlavním zájmem a cílem je prosazovat transparentní digitalizovanou veřejnou správu.