Daniel Řezníček: V sázení stromů jdeme příkladem

Pro kandidáta Zelených na kandidátce Spojenců – Koalice pro Olomoucký kraj, překladatele Daniela Řezníčka je podoba krajiny prioritou. V krajské politice by se chtěl zasadit o obnovu alejí kolem silnic a polních cest. Už nyní se ale může pochlubit aktivitami na tomto poli, do nichž se pustil jako aktivní občan.

Když někdo něco hlásá, měl by podle toho ideálně také jednat. Proto jsem si na jaře jakožto fyzická osoba zažádal o krajskou dotaci na výsadbu ovocných stromů.

Již loni jsme s kolegy ze spolku Wangari a olomouckými skauty úspěšně vysadili 97 stromů v obci Vilémov. Letos jsme se rozhodli naši aktivitu rozšířit na Bouzovsko, odkud pocházím. Má vlastní přidělená dotace, vypsaná na zhruba 55 stromů, bude využita k ozelenění polních cest v malebné vesničce Bezděkov nad Třebůvkou. Další výsadby, financované stejným způsobem, bude náš spolek realizovat přímo na Bouzově a jeho místních částech Hvozdečko, Doly a Obectov. Kromě toho budeme pokračovat i v loni započaté práci ve Vilémově.

Vysázením tradičních odrůd, jako jsou jabloně, hrušně, třešně či švestky-špendlíky, přispějeme k obnově původního krajinného rázu daných lokalit, ke snížení eroze půdy a k žádoucímu zadržování vody v kopcovitém terénu, čímž přiložíme ruku k dílu jak v boji proti suchu, tak i lokálním bleskovým záplavám. Libovolný kolemjdoucí si navíc za pár let bude moci utrhnout šťavnaté ovoce.

Celkem chceme vysadit přes 200 stromů a 50 plodonosných keřů, takže půjde o práci rozloženou do několika podzimních víkendů. Plánujeme zapojit skauty, žáky místní ZŠ a členy sokola a dobrovolných hasičů, čímž celá akce dostane i komunitní a edukativní přesah.

Spojenci kladou na obnovy stromořadí podél silnic a polních cest velký důraz. Do ozdravování naší krajiny chceme v mnohem větší míře zapojit také obce a zemědělce a pro tento účel plánujeme rozšířit stávající dotační programy a zjednodušit administrativu. Já sám se tuto programovou prioritu snažím podpořit konkrétními činy. Totéž můžete příští rok udělat i vy, neboť každý nový strom se počítá. Anebo se nám můžete ozvat a pomoci nám sázet budoucnost už letos. Těšíme se!

 

Daniel Řezníček, M. A.
překladatel, nadšený vodák a sadař, kandidát do zastupitelstva za Zelené na kandidátce Spojenců – Koalice pro Olomoucký kraj