Daniel Řezníček: V Jeseníkách vzniká alternativa k přehradě. Bude šetrnější k přírodě

Obec Loučná nad Desnou na Šumpersku má bohaté historické zkušenosti s bleskovými povodněmi. V rámci prevence se nyní rozhodla vydat se dosud málo prošlapanou cestou. Namísto tradičních „tvrdých“ opatření, jako je zkapacitnění a opevnění toku či budování přehrad, chce srážkovou vodu zadržovat už v kopcích pomocí přírodě blízkých opatření. Její snahu podporuje i Olomoucký kraj.

V souvislosti s protipovodňovou ochranou údolí Desné se již přibližně patnáct let mluví o výstavbě přehrady Annín. Přestože společnost ČEZ od původního záměru upustila již před lety a k nové koncepci zdůrazňující pitnou vodu se pro změnu nehlásí ani vodohospodáři, územní studie, kterou si objednalo minulé vedení kraje, přehradu nadále zmiňuje. Vedení Loučné, dalším obcím v okolí ani Povodí Moravy, s.p. se však tento záměr nezamlouvá. „Vzhledem ke geologickému podloží existují obavy o bezpečnost ukotvení přehradní hráze. Dílo by navíc řešilo jen velmi malý segment celého povodí Desné, konkrétně 4,7%, takže by před povodněmi chránilo jen částečně, a znamenalo by zničení nádherné přírody nad soutokem Poniklého potoka a Hučivé Desné,“ vysvětluje starostka Loučné Petra Harazímová s tím, že se s podporou zastupitelstva i místních občanů snažila najít pro obec jiné řešení.

Nový projekt jde cestou zadržování vody v krajině

To podle svých slov nakonec nalezla  v metodice, kterou vyvinul spolek Živá voda pod vedením Jiřího Malíka. Přístup spočívá v detailním zmapování vybraného povodí a následném návrhu soustavy stovek drobných, přírodě blízkých opatření v celé jeho ploše. Cílem je posílit retenční schopnost krajiny, při přívalových deštích zpomalit odtok vody a tím zploštit povodňovou křivku. Obec si u spolku objednala vyhotovení studie proveditelnosti těchto opatření. Vzhledem k velikosti katastru – přes 94 km2 – se jedná o unikátní projekt v rámci celé ČR.

V současnosti již probíhá průzkum terénu a vytváření mapových podkladů, které následně poslouží k návrhu konkrétních opatření. Na mapování společně pracuje přibližně 25 koordinátorů speciálně vyškolených spolkem pro tento účel. Mezi spolupracovníky spolku patří i krajský zastupitel a předseda Komise pro životní prostředí Rady Olomoucké kraje Daniel Řezníček, který vypočítává další přínosy zvoleného přístupu: „Plošná zádrž vody formou tůní, meandrů, zeleně a celkového zdrsnění terénu je dvousečná zbraň. V době silných dešťů mírníte riziko povodní a v době sucha naopak posilujete odolnost krajiny vůči vysychání. U lesů to například silně ovlivňuje jejich schopnost čelit kůrovci. Zádrží také pomáháte dotovat podzemní vody a předcházíte tak riziku nedostatku pitné vody v budoucnu. Realizace opatření je šetrná k přírodě a navíc mnohem rychlejší a levnější než budování přehrad.“

Dne 10. června uspořádala starostka Harazímová v Loučné setkání, na němž byl projekt představen a šířeji diskutován. Mezi účastníky byli představitelé okolních obcí i města Šumperka, Povodí Moravy, Lesů ČR, vodohospodářů i soukromých firem. Bylo dohodnuto ustavení pracovní skupiny složené ze zástupců všech dotčených subjektů, aby na dalším vývoji panovala všeobecná shoda. Olomoucký kraj na setkání reprezentoval výše zmíněný předseda komise Řezníček, radní pro životní prostředí Martin Šmída a náměstek pro regionální rozvoj Jan Šafařík. Ten deklaroval projektu podporu kraje, přičemž jej označil za pilotní studii s celorepublikovým významem. „Podporou obci Loučná dokládáme závazek Olomouckého kraje k aktivnímu a progresivnímu přístupu k životnímu prostředí i rozvoji venkova,“ uvedl náměstek Šafařík. První dílčí návrhy by měly být diskutovány na podzim.

 

Článek již vyšel v periodicích Krajánek a Týden na severu.

 

Daniel Řezníček

člen Rady krajské organizace Strany zelených v Olomouckém kraji