Ivo Kropáček: Jak na likvidaci odpadu

Plány postavit v Přerově spalovnu odpadků vzaly definitivně za své, Teplárna se rozhodla zcela změnit své plány a vyslyšet argumenty kritiků.

Původní plány postavit v Přerově spalovnu odpadků s kapacitou 250 tisíc tun, později 100 tisíc tun netříděného odpadu vyvolaly v Přerově vlnu občanských protestů. Při současné nízké míře recyklace, kdy třídíme pro recyklaci pouze kolem třetiny komunálních odpadů jde o množství odpadů, které by vytvořilo 900 tisíc, respektive 350 tisíc obyvatel. Jenže v třídění odpadů Česko kulhá daleko za evropským průměrem, takže do roku 2030 budeme muset současnou míru třídění zdvojnásobit a výrazně snížit současnou produkci netříděných odpadků. Pak by i poslední záměr takzvaného Hanáckého ZEVO s kapacitou 100 tisíc tun odpadků ročně byl schopen zpracovat obsah naprosto všech popelnic v Olomouckém kraji.

Na dnech otevřených dveří sedmého října 2017 však Přerovská teplárna oznámila, že od výstavby spalovny pálící obsah popelnic ustupuje. Teplárna však potřebuje nahradit dosavadní zastaralé  černouhelné kotle novými. Orientovat se však na uhlí již nechce, protože se od pálení uhlí ustupuje všude a navíc těžba uhlí na ostravsku končí. Nově prezentovaný koncept tedy plánuje vybudovat kotel, který bude schopen pálit buď dřevěnou štěpku, nebo tuhá alternativní paliva. Případně jakoukoli kombinaci těchto dvou paliv. Takže může jít pouze o spalování štěpky i pouze o pálení výhřevné části obsahu popelnic (ona takzvaná alternativní paliva). Nicméně nový kotel již nebude závislý na pálení odpadů.
Koncept pálení pouze výhřevné části směsných komunálních odpadů navíc předpokládá vybudování dotřiďovací technologie pro směsné komunální odpady. Obsah černých popelnic totiž doposud končí bez jakéhokoli dalšího třídění přímo na skládkách, nebo ve spalovnách. Poslední návrh Teplárny Přerov je tedy krokem správným směrem. Zajistí zachování centrálního zásobování teplem v Přerově a má potenciál zásadně proměnit nakládání s odpady v celém širokém regionu.
Ing. Ivo Kropáček
Autor je zástupce Strany zelených a KDU-ČSL v Komisi pro životní prostředí Rady Olomouckého kraje a odpadový expert Hnutí DUHA.